BCG-matrix

BCG-matrix – Boston Consultancy Group Matrix

De BCG matrix is ontwikkeld door de Boston Consultancy Group in de jaren zeventig. De matrix geeft de “levensfase” van een product aan. Een organisatie zou haar producten in deze matrix kunnen verwerken om zo een beeld te krijgen of er evenwicht is in het portfolio van het productassortiment. De producten worden ingedeeld in star, cash cows, question marks en dogs.

Een organisatie die de producten in de matrix verwerkt heeft  een (globaal) beeld van de positie van de organisatie. Teveel cash cow producten kan om middellange termijn problemen op gaan leveren. Dit betekent dus dat de BCG-matrix een handig hulpmiddel is om de strategie van de organisatie te kunnen bepalen.

De matrix heeft een horizontale as en verticale as. De horizontale as geeft het relatief marktaandeel weer van een bepaald product. De verticale as geeft de marktgroei aan van een bepaald product. Een product moet meer dan 10% groei potentie hebben om bovenin de matrix te vallen.

BCG Matrix
Stars

Een star heeft een relatief groot marktaandeel en een hoge marktgroei. Met dit product heb je erg veel macht als organisatie. Een goed voorbeeld van een start is bijvoorbeeld de Apple Iphone.

Lees verder

Question Marks

Een question mark heeft een laag marktaandeel en een hoge marktgroei. Dit betekent dat dit product vaak veel kost en weinig oplevert. Door deze question mark beter in de markt te zetten of de juiste marketing technieken kan de question mark tot een start uitgroeien.

Lees verder

Cash Cows

Een cash cow heeft hoog marktaandeel maar een lage marktgroei. Dit betekent dat aan het product nog veel verdiend wordt maar dat de groei eruit is. Het is te verwachten dat er meer concurrentie optreedt om het hoge marktaandeel over te nemen. Voor een cash cow is vaak weinig geld nodig voor investeringen om het product verder te ontwikkelen. Dit betekent dat er middelen overblijven om de star en question mark te kunnen financieren.

Lees verder

Dogs

Een dog heeft een laag marktaandeel en een lage marktgroei. Belangrijk is om niet teveel geld te investeringen in dog producten. Het is vaak lastig om marktaandeel te winnen doordat er enkele concurrenten zijn die een aanzienlijk deel van het marktaandeel hebben. Overnemen kan er veel geld kosten aan marketingkosten.

Lees verder

Vragen over de BCG Matrix

Of één van de andere marketingmodellen. Neem contact op via:

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).

Nieuw Producten Ontwikkelen

De BCG Matrix kan een organisatie een bijdrage leveren ervoor te zorgen dat er nieuwe producten ontwikkelen worden. Door het gebruik van de verschillende fases van een product (star, cashcow, dog, question mark) wordt het voor een ondernemer inzichtelijk of het "tijd" wordt voor een nieuw product.

Een nieuw product lanceren gaat is fases en kan met behulp van de ansoff matrix uitgevoerd worden. De ansoff matrix is de strategie die gekozen gaat worden in de keuze tot een bepaald (nieuw product).

 

Fases Nieuw Producten Ontwikkelen

De volgende fases kunnen er onderscheiden worden.

 1. Ideeën genereren
 2. Productconcept ontwikkelen
 3. marketingstrategie ontwikkelen
 4. Bedrijfseconomisch analyse
 5. Technische ontwikkeling
 6. Testmarkt
 7. Commerciële lancering

Lees hier de uitgebreide toelichting fases nieuwe producten ontwikkelen.

 

Levenscyclus van een product

Er zijn veel verschillende producten. Het ene product is een eendagsvlieg, de andere producten kennen een zeer lange geschiedenis. Afhankelijk van de periode dat een product op de markt is, zijn er verschillende fases te onderkennen. Deze fases zijn kenmerkend in de wijze waarop de markt reageert op een product. Door deze verschillen in productfases zijn er verschillende marketingstrategieën die toegepast kunnen worden om een maximale "winst" per product te realiseren. De fases die te onderscheiden zijn.

 1. Introductiefase
 2. Groeifase
 3. Volwassenheidsfase
 4. Neergangsfase

Deze fases kennen uiteraard een relatie met de BCG-matrix.

Question mark = Introductiefase
Star = groeifase
Cash cow = volwassenheidsfase
Dog = neergangsfase

 

Introductiefase

In de introductiefase is het product nog niet zo bekend. De marketing dient erop gericht te zijn dat de mensen het product leren kennen en gaan aanschaffen. In deze fase zijn er hoge kosten aan research en development (R&D) en hoge reclamekosten. Een belangrijk aspect in deze fase is dat er een juiste verkoopprijs voor het product wordt gevraagd, enerzijds om de hoge kosten te dekken, anderzijds door het optimale aantal producten te verkopen. Een te hoge prijs kan resulteren in minder verkopen, daarentegen kan een te lage prijs eveneens lagere verkoop aantallen betekenen. Dit laatste kan het gevolg zijn van de kwaliteitsbeleving van een consument. Een consument koppelt een hoge prijs aan een hogere kwaliteit. Tevens is een te lage prijs funest ten aanzien van het terugverdienen van de R&D en marketing/reclame kosten.

Volwassenheidsfase

De volwassenheidsfase is voor de meeste producten de langste fase. De verkopen in aantallen heeft zijn piek bereikt en de marge op het product wordt kleiner. Het marktaandeel wordt kleiner, terwijl de concurrentie (over het algemeen) aan het toenemen is. Stevige kortingen of structurele prijsverlaging kenmerken de reclamecampagnes om de consumenten naar het product te trekken. De consument is bekend met het product, waardoor ook reeds in gebruik genomen producten versleten zijn en aan vervanging toe zijn. Door de korting of prijsverlaging kan het moment voor de consument zich eerder voordoen. Een goed voorbeeld van een product in de volwassenheidsfase is de televisie. De consument kan niet alleen met prijsverlagingen verleid worden, maar ook met extra's bij het product. Een producent zal dan ook met de marketingmix gaan spelen om het product aantrekkelijker te maken. Door het aanboren van nieuwe markten met dit product kan het marktaandeel behouden blijven.

Groeifase

In de groeifase neemt de verkoop in aantallen fors toe. De winst zal in deze fase de piek bereiken. Een belangrijk doel van de marketing is in deze fase het merk als betrouwbaar in de markt te positioneren. Belangrijke elementen hierbij zijn zorgen voor verschillende productvariaties, waarmee verschillende segmenten (doelgroepen) bereikt kunnen worden. Een goed voorbeeld van een product in de groeifase is de "smartphone". Wereldwijd stijgen de verkopen nog steeds en worden nieuwe markten aangeboord om de aantallen verkopen te verhogen. De smartphone wordt nog steeds doorontwikkeld op technologisch gebied maar ook door de komst van steeds meer apps.  In deze fase is ook de prijs een belangrijk element om succesvol te blijven. Door de prijs iets te verlagen kan een voorsprong op de concurrenten behaald worden.

Neergangsfase

In de neergangsfase is er een afname van de verkopen, zowel in aantallen als in de prijsverlagingen. De omzet en marges dalen meestal dramatisch snel. De markt kenmerkt zich door veel productvariaties, afname van de winst en het vertrek van concurrenten. In deze fase is het dan ook de vraag of het voor een onderneming nog zinvol is om het product te behouden. Een manier om het product te behouden is door het doorvoeren van kostenverlagingen, door het laten krimpen van het marketingbudget. Een producten die het product afstoot kan dit in één keer doen (het dumpen van het product) en de voorraad in totaal aan een andere partij verkopen. Daarnaast kan een producent ervoor kiezen om het product geleidelijk af te stoten door de voorraad eerst te verkopen.

KD Internet Services B.V.

KD Internet Services B.V.
BTW: NL855643249B01
KVK: 64382192